Skip to content

Wilt u lid van de B.T.R.N worden dan kunt u het inschrijfformulier downloaden, vervolgens invullen, opslaan en verzenden naar secretaris@bullterrier-rasvereniging.nl

Er zijn een paar verschillende mogelijkheden:
Gewoon lid – De kosten hiervoor zijn €30,00
Als lid, krijgt u 2x per jaar het clubblad Bull Terrier Times toegezonden. Dit magazine staat vol informatie met betrekking tot de Bull Terrier, tevens met betrekking tot gezondheid en tal van andere leuke wetenswaardigheden. Daarnaast kunt u deelnemen aan de activiteiten die de vereniging organiseert.

Gezinslid – De kosten hiervoor zijn €10,00
Gezinsleden ontvangen geen clubblad maar hebben wel dezelfde rechten als gewoon lid.

Lid zonder clubblad – De kosten hiervoor zijn €10,00
De B.T.R.N. organiseert diverse evenementen waar vele mensen aan willen deelnemen, maar om de kosten laag te houden bied de B.T.R.N. deze mogelijkheid. Deze leden ontvangen echter niet het clubblad maar hebben verder wel dezelfde rechten als gewoon lid

De B.T.R.N heeft als doel om het welzijn van en plezier met de Bull Terrier te vergroten. Door uw lidmaatschap zijn wij in staat om dit nobele doel te realiseren. Het clubmagazine wordt doorgaans in Maart / April – Juni / Juli en in December verzonden. Hieronder het rekeningnummer met daarbij de informatie die u nodig heeft om de contributie over te maken.

Gelijktijdig met het insturen van dit formulier dient u de verschuldigde contributie (€20,- of €10,-) over te maken IBAN: Rekeningnummer NL79INGB0005229226 – BIC: INGBNL2A

Wilt u bij betaling duidelijk vermelden:
– Contributie desbetreffend jaar met daarbij uw naam en welk lidmaatschap u wenst

Het lidmaatschap loopt gelijk aan het kalenderjaar, dus van 1 januari t / m 31 december. Beëindiging van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk plaats te vinden aan de ledenadministratie en wel voor 1 november..  Mochten er nog vragen zijn dan kunt u altijd even contact opnemen met het secretariaat