Op zoek naar een Bull Terrier Pup?

Nieuw Pupbemiddeling voor heel Nederland

Aanschaf van een Bull Terrier puppy doe je niet zo maar. Geduld en goede oriëntatie is erg belangrijk. Bull Terrier Rasvereniging Nederland kan u daarbij helpen. De B.T.R.N. is zeer begaan met de fokkerij van ons ras. Speciaal voor onze Fokkers/leden bemiddelen wij bij de aanschaf van een Bull Terrier puppy. Heeft u vragen over de aanschaf van een Engelse Bull Terrier pup of wilt u op een wachtlijst, maakt u dat dan kenbaar bij de fokkers die aangesloten zijn bij deze vereniging. U kunt direct contact opnemen met desbetreffende fokker.

BELANGRIJKE INFORMATIE!

U bent op zoek naar een Bull Terriër puppy? Dan graag aandacht voor het volgende.

Een puppy aanschaffen doe je niet elke dag. En een Bull Terrier pup is best aan de prijs. Geduld is belangrijk. Investeer voldoende tijd om meerdere fokkers te bezoeken. Bij twijfel kunt u zich altijd goed laten informeren. Maar belangrijk is dat u vooral zelf de juiste overwegingen maakt. Pupinformatie is tevens geen garantie verklaring van de B.T.R.N. De aansprakelijkheid blijft tussen koper en verkoper maar leest u het navolgende even aandachtig door.

Pup Info 

Pupinformatie kan gegeven worden door fokkers die lid zijn van onze vereniging en die voldoen aan de regels van ons fokreglement.

Reglement pupbemiddeling
De pupinformatie is een dienstverlening van de vereniging aan de fokkers en aan diegenen die zich een Bull Terrier wensen aan te schaffen. Pupinformatie wordt alleen verstrekt over nesten die gefokt zijn conform de regels van het fokreglement van de Bull Terrier Rasvereniging Nederland.

Toelichting:

Met de komst van het fokreglement en een speciaal opgemaakte gezondheidsverklaring willen wij als rasvereniging een begin maken met de aanpak van de gezondheidsproblemen die ons ras kent. Daarbij willen wij niet uit het oog verliezen dat het fokken van honden voor velen een hobby is. Wij gaan er echter wel vanuit dat elke zichzelf respecterende fokker vooral gezonde honden wil fokken. De opgestelde regels (zie fokreglement, klik hier) zijn de wensen van onze leden en zijn alleszins billijk te noemen. De gewenste onderzoeken door de dierenarts zijn redelijk eenvoudig te combineren met bijvoorbeeld de jaarlijkse entingen. Het betreffen weliswaar meer diergeneeskundige handelingen, doch bieden de fokker ook een beter beeld op de gezondheid van zijn/haar fokdieren en dient daarmee ook het belang van de fokker. De hierbij gevoegde gezondheidsverklaring dient ter bescherming van zowel de toekomstige pup eigenaar als de fokker. Het blijft natuurlijk een momentopname en uiteindelijk blijft de levering van een pup een zaak van de fokker en de eigenaar, daar zullen wij ons als vereniging niet in mengen en nemen hier dan ook geen verantwoording voor.
Natuurlijk kunnen er opmerkingen c.q. kanttekeningen gemaakt worden over dit fokreglement, het is absoluut niet zo dat hiermee alle gezondheidsonderwerpen omtrent de Bull Terrier worden opgelost. Maar het is een start en wij beschouwen het fokreglement ook als een dynamisch document dat door de leden kan worden aangepast op het moment dat de gezondheid van het ras daarom vraagt. Dit zal dan hopelijk tot gevolg hebben dat het “leeuwendeel” van de toekomstige puppykopers als wel de goedwillende fokkers zo goed mogelijk beschermd worden, zonder dat de genenpool direct groot gevaar loopt. Feitelijk gebeurt er ook niet veel, de bovengenoemde testen zijn eigenlijk niet meer als normaal en zouden voor iedere fokker de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn. Op het moment dat hij met zijn fokdieren bij de dierendokter binnenkomt zijn dit de eerste zaken waar naar gekeken wordt en kan dit dus met een simpele afspraak met zijn dierendokter geregeld zijn. Samen met u willen wij hard gaan werken aan de verbetering van de gezondheid van de Bull Terrier. Bij onze vereniging aangesloten fokkers zullen dan ook alleen nog fokken met ouderdieren die zijn voorzien van een door een dierenarts gewaarmerkte gezondheidsverklaring waarin wordt verklaard dat deze ouderdieren in ieder geval gezond zijn bevonden op hart, nieren en patella luxatie. Ook zullen ouderdieren en pups getest blijven worden op doofheid.

Copyright Bull Terrier Rasvereniging Nederland © 2021. All Rights Reserved.
Opgericht 11 augustus 2010
Design harrywebdesign.